Služby

Podrobné psychometrické posouzení​

Hlavním zaměřením našich stránek je zprostředkování psychometrického testování pomocí Testu profesního potenciálu, z něhož vychází prakticky profesně orientovaný psychologický report s výhodným poměrem informační hodnota vs. cena.

Pro případ, že klient využije ještě podrobnější posouzení, případně má zájem o hlubší sebepoznání, nabízíme další podobné psychometrické testy a testové sety (= soubory několika testových metod, které jsou speciálně zvoleny ke konkrétním účelům).

Naše poslání chápeme jako zprostředkování kvalitních psychometrických testů pro stále se zvyšující počet lidí se zájmem o upřímné sebepoznání, osobnostní rozvoj a možnost stavět na dlouhodobých charakteristikách při plánování vlastní profesní dráhy. Toto podrobnější psychometrické hodnocení je třeba vždy objednat – ideálně e-mailem – na cagas.petr@gmail.com, nebo telefonicky. V případě objednání podrobnějšího psychometrického posouzení není proces automatizován s využitím platební brány. V objednávkovém e-mailu popište, o kterou kombinaci testů (viz níže) máte zájem (případně se můžete vyjádřit i obecněji, např. „chtěl/a bych posoudit osobnost a výkonovou motivaci“, je případně možné kombinovat metody z různých sad), v brzké době Vás kontaktujeme s věcnou a cenovou nabídkou.

Rozvojově orientovaný Dotazník typologie osobnosti vycházející z Jungovy klasifikace psychických funkcí: GPOP

Jungiánská typologie osobnosti, popularizovaná zvláště dotazníkem Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), si vysloužila velkou popularitu nejen mezi rozvojově orientovanými psychology práce a personalisty, ale také mezi širokou veřejností.

Goldenův Dotazník typologie osobnosti (GPOP) je přitom nejnovějším na české populaci standardizovaným měrným nástrojem, který nejenže umožňuje spolehlivě stanovit psychologický typ (vyjadřovaný pomocí 4 písmen, např. ESTP, INFJ atd., jak jsou tyto popsány např. na populární stránce https://www.16personalities.com/cs/osobnostni-typy, poskytuje také četné další informace, které lze zužitkovat pro osobní rozvoj. Kromě dichotomií extraverze-introverze, smysly-intuice, myšlení-cítění, vnímání-usuzování obsahuje také dimenzi napětí-uvolnění, která je inspirována rysem Emoční stabilita z pětifaktorového modelu osobnosti.

 

Podrobné posouzení osobnosti v GPOP – s výstupním reportem v pdf (plus stručný komentář psychologa) objednávejte na výše uvedeném kontaktním e-mailu za cenu 790 CZK (bez DPH).

(Pozn. časová náročnost testu: Obvykle 35 min., vhodné vyhradit si cca 1 hodinu.)

Podrobný psychometrický set k posouzení profesních předpokladů​

Pětifaktorový dotazník NEO-PI-R, dotazník výkonové motivace LMI, screening rozumových předpokladů VMT a test koncentrace pozornosti d2

Jedná se o velmi podrobné posouzení osobnosti, výkonové motivace i základních výkonových předpokladů (rozumového usuzování a koncentrace pozornosti), podchycující základní aspekty profesních předpokladů pro širokou škálu pracovních pozic. Pětifaktorový dotazník NEO-PI-R je velmi detailní (důkladný rozbor rysů emoční stability, extraverze, otevřenosti, přívětivosti a svědomitosti) a jsou k němu k dispozici četné výzkumy, které vztahují měřené osobnostní rysy k životní dráze a životní spokojenosti, rizikovému chování, partnerským vztahům a k dalším podstatným doménám – bližší informace k pětifaktorému modelu osobnosti poskytuje např. publikace od doc. PhDr. Martiny Hřebíčkové, Dr., DSc. (https://www.databazeknih.cz/knihy/petifaktorovy-model-v-psychologii-osobnosti-76332).

Tato doporučená testová sestava je vhodná jako rozšíření sebepoznání pro absolventy Testu profesního potenciálu, kteří se zajímají o ještě vydatnější zpětnou vazbu; také např. pro ambiciózní pracovníky, kteří si přejí přesvědčit personalisty a  své nadřízené o vlastních dispozičních kvalitách.

Podrobný psychometrický set k posouzení profesních předpokladů – s výstupními reporty jednotlivých metod v pdf a se stručným komentářem psychologa objednávejte na kontaktním e-mailu výše za cenu 2850 CZK bez DPH.

(Pozn. časová náročnost celé testové sady: Obvykle 120 min., vhodné vyhradit si raději cca 180 minut.)

Posouzení struktury rozumového nadání: IST-2000-R​

Rozumové předpoklady a humanitní, přírodovědné a technické nadání

Důkladné posouzení rozumových předpokladů (inteligence) s ohledem na jeho dílčí složky (tj. verbální, matematické a prostorové myšlení) souvisí s vyhraněností směrem k humanitní, přírodovědné a technické orientaci. Jedná se tak o užitečný příspěvek s ohledem na posouzení profesní orientace a stabilních schopnostních silných stránek. Vhodné také k doplnění předběžných výsledků v oblasti analytického myšlení na základě Testu profesního potenciálu.

Podrobný psychometrický test k posouzení struktury nadání – s výstupním reportem v pdf a se stručným komentářem psychologa objednávejte na kontaktním e-mailu výše za cenu 2390 CZK bez DPH.

(Pozn. časová náročnost celé testové sady: Obvykle 140 min, vhodné vyhradit si raději cca 200 minut.)

Cart

Žádné produkty v košíku.