Pro firmy

Diagnostické metody pro profesionály v HR

 • Test profesního potenciálu
 • Balíček pro personalisty
 • Sociometrie
 • Vývoj nových metod a statistické analýzy
Pokud hledáte spolehlivé a kvantifikovatelné metody, které vám pomohou s výběrem, rozvojem i udržením zaměstnanců a pracovních týmů, najdeme pro vás vhodný test, nebo vám vytvoříme speciální test na míru.

Efektivní recruitment

Jako personalisté jste při výběru zaměstnanců pod velkým
tlakem a v časovém presu. Online diagnostika vám může usnadnit práci tím,
že vám poskytne o uchazečích cenné relevantní a kvantifikovatelné informace, na
základě kterých se můžete rozhodovat efektivněji při jejich výběru na danou
pracovní pozici. Online Test profesního potenciálu vám může posloužit rovněž při
rozvoji zaměstnanců či jako zajímavý benefit.

Test profesního potenciálu

Tento test dokáže posoudit nejen osobnostní předpoklady, ale také úroveň poznávacích schopností (analytické myšlení, kapacita pozornosti, výkon paměti), které jsou na mnoha pracovních pozicích důležitější než osobnostní vlastnosti, a které jsou přitom opomíjeny většinou konkurenčních metod.

Výhody tohoto testu

Automatizovaná interpretace výsledků, která se váže nejen k popisu jednotlivých vlastností, ale která komentuje i komplexnější výsledek (interpersonální styl, zaměření na výkon s přihlédnutím k sebeřízení i ambicím), výstižné grafické zobrazení individuálních výsledků s odlišením silných stránek a kritických míst.

Okamžitá dostupnost výsledné zprávy po ukončení testování.

Modulární uspořádání testu – je možné si zvolit, které dílčí složky testu budou využity, čímž se ušetří čas respondentů i personalistů.

Možnost ověřování platnosti testových výsledků (validity) kontrolním testováním úspěšných pracovníků na dané pozici (tj. profil kandidáta bude tvořen s vědomím empirického zjištění, jakými vlastnostmi disponují pracovníci, kteří se na dané pozici již osvědčili).

V rozsáhlejších šetřeních možnost tvorby vnitřních norem pro konkrétní společnosti, což zohlední lokální odlišnosti, a ještě podpoří přesnost metody.

Kvalitní normy získané na české populaci.

K popisu výsledků je používáno standardizované T-skore, které umožňuje jednoduše stanovovat pořadí kandidátů na základě kombinovaného skóru – je tedy možné navrhnout profil vhodného kandidáta a určit váhy jednotlivých vlastností, které dohromady tvoří výsledný skór („jedno číslo“, pomocí něhož je možné kandidáty na pracovní pozici nebo adepty rozvojového programu porovnávat).

Více možností odběru vstupních kódů do testu (časově omezené licence nebo balíčky s určitým počtem kódů, které jsou vhodné pro firmy různé velikosti).

Test je vhodný pro tyto typy pozic:

 • Administrativní a referentské pozice
 • Pracovníci call-center
 • Obchodníci a prodejci
 • Trenéři a supervizoři pracovníků v přímém nebo telefonickém kontaktu se zákazníky
 • Talenti a trainee
 • Nižší management
 • Screeningově střední management
 • Řadoví zaměstnanci a specialisté

Tato diagnostická metoda je vhodná pro malé i velké podniky. Firmě můžeme nabídnout licenci k neomezenému užívání testu po určitou dobu (např. až na 10 let, potom by měla proběhnout restandardizace, tzn. vytvoření nových norem).

Tip

Nabízejte diagnostický test jako benefit pro zaměstnance. Ukažte, že chcete rozvinout jejich potenciál, a že si je chcete udržet.

Test pokryje oblast předpokladů pro týmovou práci, „soft skills“, schopnost učení a rozumový potenciál. Profesní či odborné znalosti je třeba zjišťovat jinou metodou, kterou můžeme pomoci sestavit či vybrat.

Prohlédněte si ukázkovou zprávu, ať víte, jaké charakteristiky test zjišťuje.

Tip

Zkuste si test nejdříve na sobě.
Přejít k online testu

Máte otázky a chcete vědět, jak se s testem pracuje? Nejste si jisti, zda se test hodí pro vaši firmu? Chcete online testování zaměstnanců používat?

Rádi se vám budeme věnovat. Napište na cagas.petr@gmail.com

Výběr klíčových zaměstnanců

Objevte mezi vašimi pracovníky ty, kteří mají předpoklady pro výkon zodpovědnějších pozic. Test profesního potenciálu dokáže mezi zaměstnanci identifikovat ty s nejvýraznějším potenciálem k dalšímu rozvoji. Lze tak snížit náklady na nábor zaměstnanců z externích zdrojů.

U zmíněných pracovníků lze na základě testového posouzení formulovat hlavní rozvojové oblasti, které je možné ošetřit vhodnými školeními a tréninkovými programy.

Kombinace online psychologického testování se sociometrií umožňuje dospět k obecněji platným závěrům (validnější posouzení interpersonálních charakteristik) a zároveň poskytuje informaci o tom, jak nadějný pracovník působí na pracovní tým a zda je pro něj stávající tým podporou nebo spíše inhibujícím faktorem.

Umíme pomoci s naplánováním následných kroků po vytipování „talentů“ a s předáváním zpětné vazby z psychologického testování.

Chcete pomocí diagnostického testu zjistit, kdo je lepší, než si myslíte?

Rádi se vám budeme věnovat. Napište na cagas.petr@gmail.com

Balíček služeb

Diagnostický balíček obsahuje

Jednodenní kurz s certifikací pro 2 a více personalistů (až pro 8 osob)

V ceně je:

 • 40 kódů do Testu profesního potenciálu
 • 10 kódů do Testu rozumových předpokladů VMT
 • 10 kódů do Testu výkonové motivace
 • Všechny kódy jsou pro 1 osobu.
 • Cena

Cena za jednoho účastníka/personalistu je 18 400 Kč.

V ceně je set kódů do psychometrických testů + školení

Balíček služeb je určen firemním zákazníkům, pro které může být přínosné jeho použití v rámci práce HR oddělení. Balíček obsahuje kromě sady Testů profesního potenciálu také sadu Testu rozumových předpokladů VMT a Testu výkonové motivace. Test profesního potenciálu jakožto screeningovou metodu je vhodné použít k předvýběru uchazečů, Test rozumových předpokladů a Test výkonové motivace pak k přesnějšímu rozlišení mezi vybranými uchazeči. V ceně balíčku je rovněž zaškolení a certifikace personalistů pracujících s těmito metodami.

Tip

Nabízejte diagnostický test jako benefit pro zaměstnance a podklad k rozvojovým programům. Ukažte, že chcete rozvinout jejich potenciál, a že si je chcete udržet.

Cílem je vybavit personalisty znalostmi i metodami, které jim umožní realizovat kvalitní psychologické posouzení uchazečů o zaměstnání,
příp. vytipovat nadějné osoby, které mohou nejvíce těžit z rozvojových programů.

Rádi se vám budeme věnovat.

Napište na cagas.petr@gmail.com

Cart

Žádné produkty v košíku.