Testování profesních předpokladů vám usnadní rozhodování

Otestujte své silné stránky a snadněji se rozhodněte mezi pracovními nabídkami

Vždy jste přemýšleli nad tím, jaký je Váš talent? Neznáte své silné stránky? Váháte, zda změnou zaměstnání učiníte dobrou volbu, anebo se nemůžete rozhodnout mezi různými pracovními nabídkami?

Díky tomuto testu, který svojí kvalitou odpovídá psychodiagnostickým metodám, zjistíte svůj osobnostní i výkonový potenciál pro úspěšné vykonávání práce na různých pozicích.

Test profesních předpokladů

Zjišťuje osobnostní a výkonové tendence, také schopnost zvládat zátěž, manažerský styl či upřednostňovanou firemní kulturu, čímž vám pomůže i s výběrem pracovního prostředí, ve kterém se budete cítit dobře, a kde budete uplatňovat své vlohy.

otestujte se psychometricky podloženou diagnostickou metodou a zjistěte své vlohy, talenty a profesní předpoklady s takovou přesností, jako byste osobně navštívili psychologa

Jak to funguje

Samotný test je zcela anonymní.
Provedete platbu 199 CZK přes platební bránu a obdržíte unikátní vstupní údaje (kód) do testu.
Test vyplňujte v klidném, ničím nerušeném prostředí. Při případném přerušení testu (např. při výpadku internetového připojení) se do něj můžete po opětovném zadání původních přihlašovcích údajů vrátit.
V přehledné formě vhodné jako příloha Vašeho CV.

Test je vhodný pro uchazeče o práci, kteří chtějí mít v ruce objektivní vyjádření třetí strany, ze kterého jsou jasné schopnosti a vlastnosti daného člověka související s prací.

Výrazy jako „flexibilita“ a „odolnost vůči stresu“ si do životopisu píše každý. Je třeba ukázat, že své schopnosti a dovednosti opravdu znáte. Test profesního potenciálu dokáže vaše silné osobnostní a výkonové stránky objevit a pojmenovat jazykem, který se používá v profesní sféře.

Co testem získáte

Zjistíte, zda se hodnotíte objektivně

Test vypoví o vašich schopnostech logického uvažování a rozhodování, o motivaci k vedení lidí, ke spolupráci s nimi a také o vaší schopnosti zvládat stres. Zjišťujeme také, zda se máte spíše sklon přeceňovat nebo podceňovat.

Srovnáte se s ostatními pracovníky v soukromém sektoru

Protože se dozvíte, jak jste na tom například v těchto vlastnostech:

  • Analýza a řešení problémů
  • Vedení a rozhodování
  • Flexibilita a odolnost vůči stresu
  • Podpora a spolupráce
  • Organizovanost a výkon

Test ukáže i posouzení globální profesní orientace. Tzn. zda jste zaměření na obchod, řízení lidí, technickou oblast, administrativní činnost…

Vyzkoušíte metodu, která byla vytvořena odborníkem

Diagnostický test profesních předpokladů byl vytvořen ve spolupráci s psychometrikem, tj. odborníkem na metodologii psychologického měření osobnosti a schopností.

Naše metoda je založena na hodnocení, které vychází ze standardizačního výzkumu, tj. ze srovnání výsledků s relevantní normou. Validita hodnocení byla ověřena např. formou souběžné validity, tj. byla prokázána dobrá shoda výsledků měření ve srovnání s testy, které jsou již dlouho zavedené v oblasti psychologického výzkumu osobnosti a lidských schopností.

Váháte, zda je test vhodný i pro vás?

Test měří obecné osobnostní rysy. Některé z vlastností, které test zjišťuje, do značné míry ovlivňují i jednání mimo práci. Náš test například pokrývá všech 5 vlastností z tzv. Velké pětky (Big Five – neuroticismus, extraverze, přívětivost, svědomitost a otevřenost ke zkušenosti), ke které existuje mnoho výzkumů nejen z oblasti psychologie práce, ale také psychologie zdraví, klinické psychologie, psychologie partnerských vztahů, psychologie životní dráhy. Test je tedy určitě vhodný pro všechny, kteří jsou otevření tomu lépe poznat sami sebe.

Ukázka online testu

Tip na obohacení životopisu

Chcete mít výhodu před ostatními uchazeči? Ukažte personalistům, že jste pro získání lepšího místa něco udělali, a že víte, v čem vynikáte. A že tušíte, jak napsat dobrý životopis – přiložte k němu výslednou zprávu testu.

Časté otázky

Test je naprostou většinou personalistů vítán, neboť jsou výsledky prezentovány v jazyce kompetenčních předpokladů a opírají se o relevantní normy. Pokud se vaše charakteristiky a charakteristika člověka na vypsanou pozici shodují, může test zvýšit vaše šance na pozvání k přijímacímu pohovoru.
Test je v přímém vlastnictví firmy Verita Diagnostics s.r.o., není proto potřeba platit za licenci třetí straně. Nyní je naším cílem učinit test dostupným, abychom nasbírali další data, a abychom tak mohli častěji aktualizovat normy.

Dalším faktem je to, že hlavní silou tohoto typu testů je masové testování, screeningový psychometrický test má lepší poměr informativní hodnota vs. cena než podrobný psychometrický test. Pro širokou veřejnost se snažíme nabídnout to, co má nejlepší poměr výtěžnost vs. cena.
Zdá se, že v mnoha případech nejsou online testy zdarma, ale i jiné placené testy, založeny na správné metodologii. Laicky tvořené metody nevypovídají objektivně o vaší osobnosti a schopnostech, a proto pro vás mohou být spíše zavádějící.
Málokdo disponuje jen samými silnými stránkami, proto je přirozené, že report z Testu profesního potenciálu poukáže i na některá kritická místa. Doporučujeme si výstupní zprávu přečíst s určitým časovým odstupem a pokusit se o upřímnou sebereflexi, která Vám pomůže střízlivě zhodnotit výsledek testu a pokusit se vytěžit z něj maximum pro svůj další osobní rozvoj, profesní a životní směřování.

A samozřejmě, ačkoliv je Test profesního potenciálu solidním měrným nástrojem, jehož výsledky vycházejí z porovnání s relevantní normou, nenahrazuje v plném rozsahu podrobné psychologické posouzení, které standardně trvá několik hodin. Výsledky je tak třeba chápat jako výsledky screeningové, které je ještě možné ověřit podrobným psychometrickým testováním.

Test profesního potenciálu lze také absolvovat znovu, nejlépe po časovém odstupu minimálně několika dnů – z důvodu, že aktuální výsledek mohl být ovlivněn náladou nebo podmínkami testování (tj. respondent si třeba nezajistil skutečně nerušené, klidné podmínky pro vyplnění testu a byl následně překvapen horšími výsledky v subtestu analytického myšlení).
Test posuzuje několik širokých osobnostních rysů, které lze obsahově těsně vztáhnout k velmi populárnímu pětifaktorovému modelu osobnosti. Tento model osobnosti je výzkumně nejvyužívanějším, a existují k němu bohatá empirická data nejen z oblasti psychologie práce, ale také z výzkumů životní spokojenosti, zdravotních návyků a z dalších oblastí psychologie, což rozšiřuje interpretační možnosti. Navíc obsahuje další osobnostní škály, které jsou relevantní zvláště s ohledem na předpoklady k vedení lidí a k uplatnění se v podnikání (Vedení a rozhodování; Aktivita a tah na branku).

Report z testu zmiňuje také kompozitní škály, které shrnují s ohledem na jejich odlišnou „váhu“ osobnostní i výkonové předpoklady pro základní oblasti profesního uplatnění:

Orientace na služby zákazníkům; obchodní zaměření; administrativní zaměření; orientace na vedení lidí; zaměření na rozvoj druhých (např. práce školitele); technická orientace.

Unikátním aspektem Testu profesního potenciálu je screeningové měření některých schopností (analytické myšlení a předpoklady kreativního myšlení), což z něj činí objektivnější metodu se širším záběrem, neboť není založen čistě na sebeposouzení.
Mnoha způsoby, od vcelku rozsáhlé zpětné vazby k důležitým osobnostním i výkonovým předpokladům, které lze zužitkovat s ohledem na rozhodování o dalším profesním a životním směřování; přes získání zkušenosti, jak vlastně vypadá a co může zjišťovat psychometrický test (varianty psychometrických testů jsou stále častěji využívány při výběrových řízeních u prestižních zaměstnavatelů); přes objektivnější oporu pro tvrzení o vlastních silných stránkách, které uvádíte v CV (report z testu je dobré k CV přikládat); až například pro podklad k rozhovoru s vlastním nadřízeným nebo personalistou, že disponujete větším množstvím silných stránek a rozvojovým potenciálem, který zatím u Vás ve firmě poněkud přehlíželi.
landing-obrazek

Odzkoušeno těmito firmami a institucemi

Cart

Žádné produkty v košíku.