Poznejte své silné stránky

Protože jestliže je neznáte, můžete přicházet o možnost se plně realizovat, uplatnit své vlohy a vyniknout.

Srovnejte se s ostatními

Upřímné sebepoznání je základem pro rozhodování, jak se v životě uplatnit. V testu objevíte své vlohy a porovnáte se s ostatními.

Výsledky testu

lze použít při přijímacím pohovoru.

Komu tento test pomůže

  • Těm, kteří chtějí poznat své silné a slabé stránky.
  • Těm, kteří hledají zaměstnání.

Proč absolvováním testu získáte výhodu při přijímacím pohovoru

Proč absolvováním testu získáte výhodu při přijímacím pohovoru

  • Protože závěrečnou zprávu diagnostického testu si můžete hned vytisknout a přiložit k životopisu.
  • Protože výsledky testu můžete snadno prezentovat přímo personalistovi při přijímacím pohovoru. Tím také prokážete svoji motivaci a ochotu vyvinout nadstandardní úsilí.
  • Výsledky jsou formulovány tak, že jsou personalistům srozumitelné a sledované vlastnosti jsou relevantní pro jejich výběr kandidátů na danou pracovní pozici.

V čem se tento test liší

  • výzkumem podložený psychologický test
  • Vyvinut profesionálními psychometriky.
  • Normy vytvořené na české populaci.
  • Test absolvovalo již asi 1200 lidí v rámci spolupráce s úřadem práce ČR.

PhDr. Petr Cagaš,

spolutvůrce testu

 

Test je vhodný pro​​​

Pracující toužící po změně
Lidi zajímající se o osobnostní sebepoznání
Vedoucí pracovníky
Pracovníky na pozicích, pro které jsou podstatné tzv. soft-skills
Mladé lidi, kteří potřebují nasměrovat na trhu práce
Hlídače dětí, au-pair, dobrovolníky v dětských organizacích
Absolventy, trainee, stážisty
Nerozhodné ve volbě povolání

Test tolik nevyužijí​

Lidé hledající práci nebo stáž v zahraničí (report je v češtině)
Lidé dávající s ohledem na sebepoznání přednost spíše spirituálním či méně objektivním a vědecky neuznávaným metodám (věštbám, kartám) před psychometrickými testy

Vybrané reference respondentů

„Je pro mě důležité pracovat na sobě a osvojovat si nové znalosti a dovednosti. Uvědomuji si však, že pro pracovní úspěch jsou podstatné také obecnější osobnostní, kompetenční a výkonové předpoklady, které jsem se proto rozhodl u sebe lépe zmapovat pomocí Testu profesního potenciálu. Zpráva z tohoto testu je pro mne užitečná, neboť potrhuje silné stránky, kterými disponuji, a umožňuje mi lépe se rozhodovat ohledně dalšího rozvoje.“
Ing. Jan Široký
zaměstnanec na seniorní pozici
„Zkušenost s testem profesních předpokladů mi pomohla ujasnit si silné stránky mé osobnosti, díky tomu se mohu jasně zaměřit na konkrétní cíle v rámci seberozvoje.“
Lucie Bobrovská
osobní bankéř
Odzkoušeno ve spolupráci s:
Cart

Žádné produkty v košíku.